Leon Broniewicz senior

Wiemy bardzo niewiele o tym człowieku.
Szlachcic, herbu Radwan.
W 1733 r. posel Ziemi Wiskiej na Sejm.
Według niektórych źródeł Leon jest ojcem Szymona Tadeusza. Inni mówią, że to jego dziadek.
Daty i wydarzenia z życia tę ostatnią wersję potwierdzają, więc przyjęliśmy hipotezę, że miał syna o tym samym imieniu, Leona, którego nazwiemy juniorem.

Niektóre daty

przed 1715 rokiem – narodziny.

1733 – udział w Elekcji Króla Polski: Stanisława Leszczyńskiego.

około 1734 roku – narodziny jego syna Leona.

Jego żona

Brak informacji.

Życie osobiste i zawodowe

Jest to pierwszy Broniewicz wymieniony w archiwach, które dziś możemy znaleźć. Jerzy Broniewicz pisze, że pierwsze wzmianki o tej rodzinie pochodzą z końca XVI/początku XVII wieku. Mieszkali w południowo-wschodniej części Polski, w województwie brzeskim, niedaleko Halicza było nawet miejsce zwane Broniewiczami. Nazwisko Broniewicz było dość popularne również na Litwie.

Nazywamy go Seniorem, aby odróżnić go od syna o tym samym imieniu.

Broniewicze herbu Radwan mieszkali na Litwie, na Wołyniu i w Galicji. Pochodzą oni prawdopodobnie ze wsi Broniewicze, gminy Ratajczyce, powiatu brzeskiego Litewskiego.

W 1733 r. Leon Broniewicz był posłem z ziemi Wiznej (północno-wschodnia część Mazowsza) na Sejm, aby wybrać króla Polski, Stanisława Leszczyńskiego.

źródło polishgenealogy
Elżbieta Sęczys : Szlachta guberni augustowskiej, lubelskieji radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861

Jego dzieci

Leon h. Radwan Broniewicz (junior)

ok. 1734 – 16 05 1810, Dobrzyniówka, parafia Zabłudów, na południe od Białegostoku

strona jest mu poświęcona