Tadeusz Adam Bodalski

24 12 1905, Nieledew (Hrubieszów) – 1972, Wroclaw
Syn Stanisława Bodalskiego i Bogumiły Labes.
Wielki specjalista w dziedzinie farmakognozji.
Profesor Szkoły Medycznej we Wrocławiu.
Ożenił się w 1928 roku z Konstancją Bociarską, z którą miał dwóch synów, Ryszarda i Jerzego.
Ożenił się po raz drugi z Haliną Stefanią Rzadkowską, z którą miał syna Tadeusza Bodalskiego.
Kontynuuje i przekazuje tradycje farmakologii-farmakognozji-medycyny.

 

Kilka dat

24 12 1905 – urodził się w Nieledewie (Hrubieszów).

1928 – poślubia Konstancję Bociarską herbu Bociarski.

1932 – narodziny pierwszego syna Ryszarda Bodalskiego.

1934 – narodziny drugiego syna, Jerzego Bodalskiego.

1938 – doktorat.

1948 – habilitacja.

1950 – profesura.

10 marca 1961 – drugie małżeństwo z Haliną Stefanią Rzadkowską we Wrocławiu.

1966 – narodziny trzeciego syna, Tadeusza Bodalskiego.

1972 – śmierć, Wrocław.

Życie zawodowe

Tadeusz Adam Bodalski ukończył renomowany Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie.
Był członkiem zwyczajnym “K! Batoria” (Uniwersytet Wileński), którego dewizą było hasło: Scientia – Patria – Honor.

1930 r. magister farmacji

Tadeusz Bodalski w 1930 roku ukończył studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie uzyskując tytuł magistra farmacji.
Od roku akademickiego 1930/31 Tadeusz Bodalski został przyjęty na stanowisko starszego asystenta i adiunkta w Katedrze Farmakognozji i Uprawy Roślin Leczniczych tegoż uniwersytetu, katedrą kierował prof. Jan Muszyński.

W 1934 roku został mianowany kierownikiem Fabryki Leków i Laboratorium Analitycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi, stanowisko to zajmował do 1939 roku.

1938 doktorat z nauk farmaceutycznych

Oprócz tytułu magistra był jednym z pięciu farmaceutów, którzy w 1937 roku uzyskali z wyróżnieniem na wydziale tytuł doktora nauk farmaceutycznych(8) za pracę “Badania nad składem chemicznym Hierochloe odorata (hierochloe wonne lub trawa bawola)”.

A propos

Badania Tadeusza Bodalskiego

Oto co pisze o nich Anita Magowska w “Badania nad roślinami leczniczymi w II Rzeczypospolitej – geneza, uwarunkowania, problemy i praktyka eksperymentalna”:
“Herba Hierochloe. Barwnik z tego ostatniego surowca był tu (na Wileńszczyźnie) szeroko rozpowszechniony, a samo ziele bawole (Hierochloe odorata Wahlb.) było często stosowane w wileńskiej medycynie ludowej. Pod koniec lat 30. XX wieku surowiec ten był mało znany, dlatego z inspiracji J. Muszyńskiego Tadeusz Bodalski przeprowadził analizę jego składu. W celu wykrycia kumaryny zastosował zmodyfikowaną przez J. Muszyńskiego metodę mikrosublimacji. Wykonał oznaczenia wilgotności, substancji lotnych oraz ilości soli mineralnych (popiołu). Kumarynę oznaczał dwiema metodami: wagową, polegającą na rozrobieniu kumaryny z wyciągu eterowego z wodą lub sodą, oraz miarową, polegającą na destylacji kumaryny z parą wodną z wyciągu eterowego. Wykazała ona obecność kumaryny i soli mineralnych, zwłaszcza potasu i manganu, w trawie bawolej.”
A o jego pracach nad szałwią:
“Badania porównawcze olejków szałwiowych importowanych z olejkami szałwiowymi z Ogrodu Wileńskiego, Plantacji Kisielnickiej i Attechy, przeprowadził T. Bodalski metodą mikrodestylacji opracowaną przez J. Muszyńskiego (stosując oryginalną aparaturę zbudowaną w tej fabryce), określając wydajność i zawartość olejków, ich liczbę kwasów, acetylowych i estrów, masę gatunkową, reakcje skręcania i barwę.”

1939 – 1945

II wojna światowa zawiesza jego karierę – dostaje się do niewoli i spędza wojnę w oflagach (obozach jenieckich dla oficerów) w Niemczech.

1946 – 1950 adiunkt

Od roku akademickiego 1946/47 był adiunktem w Katedrze Farmakognozji i Kultury Roślin Uniwersytetu Łódzkiego (kierownikiem był prof. Jan Muszyński). Był to okres nie tylko pracy dydaktycznej i naukowej, ale także organizowania wydziału.
Łódź była też jego rodzinnym miastem.
Habilitację uzyskał w 1948 roku.
W tym samym roku Rada Wydziału Farmaceutycznego nadała mu tytuł docenta.

1950 profesor

W 1950 roku dr Tadeusz Bodalski przeniósł się do Wrocławia, gdzie został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Tam był organizatorem i kierownikiem Zakładu Farmakognozji nowo utworzonej Akademii Medycznej we Wrocławiu (AMW). Funkcję tę pełnił od 1950 do 1972 roku.
Był dziekanem Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w latach 1950-1952, 1952-1954 i 1958-1960.

W latach 1968-1970 był kierownikiem Katedry Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej.
W 1969 r. został profesorem zwyczajnym.
W latach 1970-1972 był kierownikiem Zakładu Farmakognozji Instytutu Biologii i Farmacji Wojskowej Akademii Nauk.

Oprócz wyżej wymienionych stanowisk, w pewnym momencie swojego życia był również kierownikiem Pracowni Chemii Toksykologicznej i Sądowej.
Był także kierownikiem Zakładu Nauki o Żywności.
Ponadto w latach 1962-1964 był prezesem wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (PTFarm).
Był członkiem wielu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. M. Kopernika, Polskiej Akademii Umiejętności.

Pracował do ostatniej chwili.

Był wielokrotnie odznaczany medalami, w tym najwyższym odznaczeniem: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jego kariera wraz z innymi szczegółami w pdf poniżej (pl).

źródła: Wikipedia
Piotr Krajewski “Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie “
Anita Magowska “Badania leków roślinnych w II Rzeczpospolitej – Geneza, determinanty, problematyka i praktyka eksperymentalna”
ANNALES ACADEMIAE MEDICAE LODZIENSIS Tom XXIII Suplement 24 – Daniela Kaszczyk-Grodzicka
Poczet kierowników i profesorów Katedry i Zakładu Farmakognozji i Leku Roślinnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Bio
Nekrolog – “Farmacja polska” 1972 nr 12
Tadeusz Adam Bodalski jest autorem lub współautorem około 50 prac naukowych, licznych artykułów, zwłaszcza z zakresu fitochemii związków flawonoidowych.
1932-1949 (lista nie jest ostateczna)
1932
Bodalski T., Przyczynek do badań nad brunatną soją wileńską, Tygodnik Rolniczy, 1932, nr 45-46, s. 483-485;
1933
Bodalski T., Badanie polskiego olejku szałwiowego, Kronika Farmaceutyczna, 1933, t. 32, nr 20, s. 295-298.
1934
Muszyński J., Bodalski T., Falsyfikat szałwii na rynku polskim, Kronika Farmaceutyczna, 1934, t. 33, nr 13, s. 210.
1937
Bodalski T., Badania składu chemicznego Hierochloe odorata, thèse.
1950-1959
1950
Bodalski Tadeusz, 
O mikrochemicznym wykrywaniu sadźca (Eupatorium cannabinum) w zafałszowanych korzeniach i nalewkach kozłka (Valeriana officinalis)
Acta Poloniae Pharmaceutica 1950; 7(3-4): 255-263
1952
Monikowski Kazimierz, Bodalski Tadeusz
Badanie żywności. Mikroskopowa analiza produktów roślinnych
PZWL, Warszawa 1952
1957
Bodalski Tadeusz, Kańtoch Mirosław, Rządkowska Halina
Działanie antybakteryjne i antyfagowe alkaloidów Chelidonium majus L. [doniesienie tymczasowe]
Dissertationes Pharmaceuticae 1957; 9(2): 159
Bodalski Tadeusz, Rządkowska Halina
Wymoczkobójcze działanie niektórych alkaloidów Chelidonium majus L.
Dissertationes Pharmaceuticae 1957; 9(3): 265-271
Bodalski Tadeusz, Kańtoch Mirosław, Rządkowska Halina
Antyfagowe działanie alkaloidów Chelidonium majus L.
Dissertationes Pharmaceuticae 1957; 9(4): 273-286
Bodalski Tadeusz
Farmakognozja dla liceów farmaceutycznych
PZWL, Warszawa 1957
1958
Bodalski Tadeusz, Perczarska Helena, Ujec Mieczysław
Działanie sangwinaryny i chelerytryny na Trichomonas vaginalis in vitro
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1958; 6(4): 705-711
1959
Bodalski Tadeusz
Farmakognozja dla liceów farmaceutycznych
wyd.2. PZWL, Warszawa 1959
1960-1969
1960
Bodalski Tadeusz, Pelczarska Helena, Ujec Mieczysław
Próby leczenia rzęsistkowicy pochwy alkaloidami Chelidonium majus
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1960; 8(3): 559-563
1962
Bodalski Tadeusz, Woroszczuk Mieczysław
Analiza fitochemiczna nasion śliwy węgierki, Prunus domestica L. Cz.1
Dissertationes Pharmaceuticae 1962; 14(3): 339-345
1963
Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
A new flavanonol glucoside in the leaves of Phellodendron japonicum Maxim.
Dissertationes Pharmaceuticae 1963; 15(3): 319-326
1964
Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
O występowaniu hyperozydu w liściach Phellodendron japonicum Maxim.
Dissertationes Pharmaceuticae 1964; 16(1): 67-70
Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa
Oznaczenie rutyny w pięciu gatunkach rodzaju Ruta L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1964; 21(1): 55-58
Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa
Występowanie rutyny oraz oznaczenie jej zawartości w liściach dyptamu jesionolistnego (Dictamnus albus L.)
Acta Poloniae Pharmaceutica 1964; 21(1): 51-54
Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa, Lokay Marian
Oznaczanie zawartości antrazwiązków w owocach 20 gatunków rodzaju Rhamnus L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1964; 21(2): 131-134
1965
Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
O występowaniu felodendrozydu w liściach Phellodendron amurense Ruprecht
Acta Poloniae Pharmaceutica 1965; 22(3): 281-284
Bodalski Tadeusz, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Skrypt do ćwiczeń mikroskopowych z farmakognozji (z rycinami roślin oraz tablicami anatomicznymi). Cz.1
Wydawnictwo AM we Wrocławiu, Wrocław 1965
Rządkowska-Bodalska Halina, Bodalski Tadeusz
Nowy glikozyd kemferolu w kwiatach rezedy żółtej (Reseda lutea L.)
Dissertationes Pharmaceuticae 1965; 17(1): 27-32
Rządkowska-Bodalska Halina, Bodalski Tadeusz
Glikozydy flawonolowe w kwiatach rezedy żółtej (Reseda lutea L.) Cz.2. Identyfikacja glikozydu B
Dissertationes Pharmaceuticae 1965; 17(3): 381-387
1966
Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
Badania związków flawonoidowych występujących w liściach Hydrangea quercifolia L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1966; 18(1): 71-74
Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina
O występowaniu kemferolu i astragaliny w kwiatostanach Coronilla varia L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1966; 23(2): 153-163
Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina
Związki flawonoidowe w liściach Celastrus hypoglauca Hemsl.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1966; 18(3): 285-291
1967
Bodalski Tadeusz, Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe liści Hydrangea radiata Walt.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1967; 19(1): 99-104
Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza, Malcher Ewa
Związki flawonoidowe w liściach Evodia rutaecarpa Hook (Rutaceae)
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1967; 19(6): 655-659
Bodalski Tadeusz, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Skrypt do ćwiczeń mikroskopowych z farmakognozji (z rycinami roślin oraz tablicami anatomicznymi). Cz.2
Wydawnictwo AM we Wrocławiu, Wrocław 1967
1968
Lamer Eliza, Bodalski Tadeusz
Flavonoids of Thuja occidentalis L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1968; 20(6): 623-633
1969
Bodalski Tadeusz, Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe kwiatostanów Spiraea media Schm.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(5): 443-447
Bodalski Tadeusz, Kowalewski Zdziasław
Rozwój farmakognozji w 25-leciu PRL i jego dalsze perspektywy
Farmacja Polska 1969; 25(10): 839-846
Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
Isolation and identification of nor-icaroside from leaves of Phellodendron sp.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(2): 181-184
Malcher Ewa, Bodalski Tadeusz
Separation and identification of flavonoids from herbs Lathyrus pratensis L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(6): 553-562
Rządkowska-Bodalska Halina, Bodalski Tadeusz
Benzo-γ-pyron derivatives in leaves of Myrica gale L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(6): 581-586
1970-1975
1970
Bodalski Tadeusz, Burzańska Zdzisława
Flavonoid compounds in the Aethusa cynapium L. herb
Acta Poloniae Pharmaceutica 1970; 27(2): 141-148
Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa
Quercetin heterosides in Nyssa aquatica Marsh.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1970; 22(1): 49-53
1971
Bodalski Tadeusz, Cisowski Wojciech
Flavonoid copmpounds in herbs of Peucedanum oreoselinum (L.) Moench.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1971; 23(2): 173-177
1972
Bodalski Tadeusz, Noculak Alicja
Isolation and identification of β-sitosterol from the herb of Aegopodium podagraria L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1972; 24(2): 177-179
1973
Bodalski Tadeusz, Burzańska Zdzisława
Flavonoids of the herb of Silaum flavescens Bernh. (Silaum pratensis Bess.)
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1973; 25(4): 403-406
1975
Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina
Some hydroxyacetophenone glycosides in selected species of Picea L. genus
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1975, 27(1): 89-93
enfin 1998
Rządkowska-Bodalska Halina
Prof. dr hab. Tadeusz Bodalski
50 lat Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1948-1998; pod red. Olafa Gubrynowicza, Aleksandra A. Kubisa; Wrocław : atla 2, 1998; s.30-33

Życie osobiste

1928 – 1939

W 1928 roku w Pionkach Tadeusz Adam Bodalski ożenił się z Konstancją, córką Ignacego Bociarskiego herbu Bociarski i Marii Kibortt.
Jego żona była spokrewniona z marszałkiem Józefem Piłsudskim, polskim mężem stanu. Był on przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej, naczelnikiem państwa w latach 1918-1922 i premierem w latach 1926-1930.

Mieszkają w Łodzi. Mają dwóch synów: Ryszarda i Jerzego, późniejszych słynnych łódzkich nauczycieli.

II wojna światowa 1939 – 1945

W 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej, Tadeusz Bodalski został powołany do służby wojskowej, a wkrótce potem dostał się do niemieckiej niewoli. Początkowo był internowany w obozach Caracal, Tyrgoviste i Calimanesti w Rumunii. W tym okresie, korzystając ze swobody poruszania się jako lekarz wojskowy, uczył fizyki i chemii w polskiej szkole dla uchodźców. W 1941 r., po wkroczeniu wojsk niemieckich do Rumunii, został ewakuowany do obozu Dorsten (Oflag VI-B) (obóz jeniecki dla oficerów), a następnie do obozu Dösel (Oflag VI B). Po zwolnieniu w kwietniu 1945 r. przez kilka miesięcy uczył w polskiej szkole w Dössel. Do Polski wrócił w 1946 r.

źródło: nekrolog, “Farmacja polska” 1972 nr 12

1946 – 1950

Po wojnie wrócił do Łodzi, gdzie odnalazł rodzinę i nowe miejsce pracy u profesora Muszyńskiego.

1950 – 1972

W 1950 roku ze względów zawodowych opuścił Łódź i przeniósł się do Wrocławia.
Tam ożenił się po raz drugi z Haliną Stefanią Rzadkowską 10 marca 1961 roku, w wieku 55 lat.

Mają syna Tadeusza Bodalskiego, urodzonego w 1966 roku, który kontynuuje tradycje rodzinne w dziedzinie farmakognozji.
Ma on córkę, która będzie kontynuowała tradycje.

Zmarł w sierpniu 1972 roku.

Jego żona, Konstancja Bociarska

Konstancja Bociarska (1906 – 1986)

córka Ignacego i Marii Kiborttów.
Urodziła się w majątku Dusejki w rodzinie polskich szlachciców, Bociarskich, którzy od drugiej połowy XVIII wieku mieszkali w rejonie kowieńskim na Litwie.
Maria Kibortt-Bociarska była córką Anny z Billewiczów-Kiborttowej, krewnej matki marszałka Józefa Piłsudskiego.
Konstancja swoje dzieciństwo i lata młodzieńcze spędziła w majątku rodziców na Litwie. Zdała maturę w jednym z czterech w tym czasie polskich liceów na Litwie w Poniewieżu w 1926 r.

Konstancja Bociarska rozpoczęła studia na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, gdzie uczęszczała na zajęcia prowadzone przez prof. Jana Muszyńskiego. Tadeusz Bodalski, jej przyszły mąż, był asystentem na katedrze farmakognozji tej uczelni.
Tam też zrobiła dyplom magisterski.

Po ślubie z Konstancją Bociarską w 1934 roku Tadeusz Bodalski otrzymał stanowisko kierownika Fabryki Leków i Laboratorium Analitycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi i małżeństwo przeniosło się do Łodzi.

W 1938 roku Konstancja Bodalska, wraz z Tadeuszem Lipcem i A. Ziglerem, otworzyła firmę chemiczno-farmaceutyczną “Argon” i przygotowywania galeny w Łodzi, mieszczącą się przy ul. Piotrkowskiej 67.

Po ogłoszonej w 1939 r. mobilizacji dr Tadeusz Bodalski został powołany do służby wojskowej, a Konstancja Bodalska, wysiedlona przez Niemców z dwójką dzieci, przeniosła się do Radomia, gdzie do końca wojny pracowała w aptece. Po zakończeniu wojny w 1945 roku Konstancja Bodalska wróciła do Łodzi i wraz z Tadeuszem Lipcem reaktywowała “Argon”. Zakład został przeniesiony do starego budynku fabrycznego przy ulicy Żwirki 11.

W latach 50-tych fabryka “Argon” została znacjonalizowana, a na jej współwłaścicieli nałożono kary podatkowe, które z trudem mogły pokryć wartość zagarniętego majątku fabryki. Od tego czasu Konstancja Bodalska poświęciła się zawodowi farmaceuty i do końca życia pracowała w łódzkich aptekach, kolejno: aptece przy ul. Leczniczej 6, aptece w szpitalu Jana Bożego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61 i aptece w Nieborowie.

Całe swoje dorosłe życie poświęciła samotnemu wychowaniu swoich dwu synów: Ryszarda Bodalskiego, Profesora Politechniki Łódzkiej, który przez wiele lat kierował Instytutem Chemii Organicznej w Politechnice Łódzkiej oraz Jerzego Bodalskiego, lekarza pediatrę, Profesora Łódzkiej Akademii Medycznej, który przez wiele lat kierował Katedrą i Kliniką Chorób Dzieci w Łódzkiej Akademii Medycznej oraz Instytutem Pediatrii w Łódzkiej Akademii Medycznej.
Była kobietą bohaterską, była wzorem prawości, uczciwości i wierności małżeńskiej.
Kochała ludzi i zwierzęta.

 

Wspomnienie

Była osobą o wyjątkowej wrażliwości…

Konstancja Bodalska rozumiała zawód farmaceuty jako misję niesienia pomocy chorym. Była osobą skromną, o ponadprzeciętnej wrażliwości, życzliwą, gotową dzielić się z każdym tym, co miała.
Spełniała się czyniąc dobro dla innych.

wspomina prof. Jerzy Bodalski, syn.

Ich dzieci

Ryszard Bodalski

Wspomnienie

Znakomity naukowiec i erudyta……

(…) Profesor Bodalski (Ryszard) był doskonałym naukowcem i erudyta, który dbał o pełny rozwój swoich kolegów. Chemia była jego wielką pasją, a możliwość tworzenia nauki dawała mu ogromną satysfakcję. Był współtwórcą Łódzkiej Szkoły Chemii Fosforu, specjalistą w dziedzinie stereochemii, znakomitym nauczycielem akademickim i wychowawcą kilku pokoleń chemików.

Łukasz Albrecht, Tomasz Janecki, Instytut Chemii Organicznej, opublikowano w «Życiu Uczelni» nr 149.

1932, Wilno – 4 lutego 2019, Łódź)

Polski chemik, profesor Politechniki Łódzkiej.

W 1934 r. jego rodzina przeniosła się do Łodzi. Tam rozpoczął naukę w szkole Zgromadzenia Kupców, następnie w prywatnym gimnazjum i liceum im. Aleksego Zimowskiego.

W latach 1950-1956 studiował na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej. Pracę zawodową rozpoczął tamze w 1954 r. w Katedrze Chemii Nieorganicznej, a od 1956 r. pracował jako profesor uniwersytecki w Katedrze Syntezy Organicznej. Od 1970 r. do przejścia na emeryturę w 2002 r. pracował w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej. W latach 1973-85 był zastępcą dyrektora, a w latach 1992-2002 dyrektorem Instytutu.

W 1963 r. obronił pracę doktorską, której promotorem był prof. Jan Michalski. W 1971 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1992 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1989-1990 pracował jako visiting professor na University of Massachusetts Amherst.

Jego zainteresowania naukowe obejmują chemię zasad pirydynowych, chemię organiczną fosforu oraz szeroko pojętą syntezę organiczną, a w szczególności problemy syntezy, stereochemii i spektroskopii fosfonianów i związków pokrewnych, syntezę i reaktywność pochodnych kwasu metafosforowego oraz syntezę i zastosowanie uniwersalnych syntonów fosforoorganicznych.

Jego kariera naukowo-badawcza obejmuje 117 publikacji, w tym artykuły i referaty oryginalne, publikacje monograficzne, patenty i opracowania dla przemysłu. Wypromował 8 doktorów.

Jest członkiem rad naukowych Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. W latach 1990-1991 był członkiem kolegium redakcyjnego “Polish Journal of Chemistry”. Od 1988 do 2003 r. był najpierw członkiem, a następnie przewodniczącym kolegium redakcyjnego “Wiadomości Chemicznych”.

Otrzymał liczne nagrody naukowe, w tym w 1992 r. Medal Kostaneckiego Stanisława od Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii organicznej.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zasługi Politechniki Łódzkiej, Honorową Odznaką Miasta Łodzi.

Ryszard Bodalski, Łodz, 06-02-2019 – nekrolog
wikipedia  
Życie Uczelni nr 149

Jego życie rodzinne

Jego córka kontynuuje zawodowe tradycje rodzinne: między chemią, farmakologią i medycyną, wnuk również.

Jerzy Bodalski

Cytat

Przeżyć swoje życie uczciwie, nie krzywdząc nikogo…

“Myślę, że jest wiele rzeczy, które są ważne w życiu. Jedną z nich jest na pewno przeżyć swoje życie w taki sposób, aby móc spojrzeć wstecz, bez wstydu i zażenowania, na czas, który minął i już nie wróci. Przeżyć swoje życie uczciwie, nie krzywdząc nikogo. Być, na miarę swoich możliwości, osobą honorową i uczciwą. A ponadto wierzyć w mądrość rady, którą przekazała mi przed laty moja mama, że “jedyną wartością, której warto szukać w życiu, jest życzliwość ludzi”. Myślę, że to jest najważniejsze”.

Prof. Jerzy Bodalski w “Pół wieku diabetologii polskiej – rozmowy z Mistrzami”.

Pediatra, diabetolog i nefrolog.
Lekarz, naukowiec i nauczyciel akademicki.
Pracownik społeczny.
Hodowca lilii i Hemerocallisów.

Całe swoje życie zawodowe związał z Akademią Medyczną (AM) w Łodzi.
Był prodziekanem i prorektorem Akademii Medycznej do spraw klinicznych.

Pełnił również funkcję dyrektora Instytutu Pediatrii.

Był redaktorem naczelnym m.in. “Pediatric Journal”.

Kariera zawodowa

Kariera naukowa

Naukę szkolną rozpoczął w czasie okupacji niemieckiej w Radomiu, gdzie przeniesiony wraz z matką i bratem z Łodzi w 1940 roku, uczył się pierwszych klas szkoły podstawowej na tajnych kompletach.
Po wojnie wraz z matką i bratem wrócił do Łodzi, gdzie ukończył szkołę podstawową i III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki.
W 1951 roku wstąpił na Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi, który ukończył w 1957 roku. W czasie studiów aktywnie uczestniczył w studenckim ruchu sportowym, kulturalnym i naukowym: był członkiem Rady Wydziałowej Akademickiego Związku Sportowego (AZS), współzałożycielem i członkiem studenckiego teatru «Cytryna» oraz przewodniczącym Koła Naukowego Studentów II Kliniki Chorób Dzieci.
W 1961 r. uzyskał pierwszy, a w 1964 r. drugi stopień specjalizacji z pediatrii.
W 1967 r., po obronie rozprawy «Hipokalciuria w chorobach nerek u dzieci», uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
W 1976 r. po przedstawieniu rozprawy «Kłębuszkowe zapalenie nerek w przebiegu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B u dzieci» uzyskał stopień doktora habilitowanego (docenta).
W 1979 roku został powołany przez Ministra Zdrowia i Spraw Socjalnych na stanowisko adiunkta.
W 1992 roku został mianowany przez rektora profesorem nadzwyczajnym.
W 1998 roku został mianowany na stanowisko profesora przez Prezydenta RP.
W 1999 roku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego przez Ministra Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Funkcje, stanowiska

W 1956 roku Jerzy Bodalski rozpoczął pracę w Akademii Medycznej w Łodzi, najpierw jako asystent w Zakładzie Fizjologii pod kierunkiem doc. Józefa Sysa, a następnie od 1957 roku kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta i docenta w II Klinice Chorób Dzieci kierowanej kolejno przez prof. Franciszka Redlicha i prof. Stanisława Nowaka.
Od 1967 r. pełnił funkcje kierownika Katedry: chorób zakaźnych-obserwacyjnych i chorób wewnętrznych o profilu nefrologicznym, a także zastępcy dyrektora Kliniki.

W latach 1959-1987 był dyrektorem Poradni Nefrologicznej dla Dzieci. Zorganizował go w 1959 r. jako drugi w Polsce (po ośrodku warszawskim), służy on do dziś jako Punkt Konsultacyjny dla dzieci w makroregionie łódzkim.

W latach 1979-1984 na zlecenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej pełnił funkcję Wojewódzkiego Specjalisty w dziedzinie pediatrii i medycyny szkolnej w województwie skierniewickim. Jednocześnie pełnił funkcję Kierownika Oddziału Ośrodka Badawczo-Konsultacyjnego Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego w Wieńcu-Zdroju.

W 1987 roku został powołany na stanowisko dyrektora II Kliniki Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Łodzi, którą to funkcję pełnił do 2008 roku.

W latach 1981 – 1996 był wybierany i pełnił szereg funkcji we władzach Uczelni:
1981 – 1987 – prodziekan ds. nauczania i wychowania młodzieży ;
1990 – 1996 – prorektor ds. klinicznych i kształcenia podyplomowego.

Od 1977 roku był członkiem Rady Wydziału Lekarskiego.
W latach 1984 – 1996 był członkiem Senatu Uczelni.
W tym okresie i po nim był przewodniczącym komisji senackich:
– Rozwoju Kadr (1990 – 1996),
– Spraw Klinicznych (1990 – 1996),
– Aparatury (1990 – 1996),
– Przewodniczącym Zespołu ds. Dydaktyki i Wychowania Podyplomowego (1984 – 1987)
– oraz przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.
Był członkiem senackich komisji.
– Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (1984-1990),
– Nauczania i Wychowania (1984-1990),
– Kształcenia Pracowników (1999-2002),
– Spraw Klinicznych (1999-2002),
– Pasowania (1999-2002)
– oraz członek zespołu ds. nagród dla pracowników akademickich (1981-1984).
W 1989 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi, a w 1993 roku został dyrektorem tegoż Instytutu.

Wykładowca

W latach 1967-1987 prowadził wykłady, seminaria i ćwiczenia z pediatrii dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego, był kierownikiem kilku kursów z nefrologii dziecięcej oraz spotkań konsultacyjnych z kierownikami placówek pediatrycznych w regionie, organizowanych w ramach kształcenia podyplomowego przez Akademię Medyczną w Łodzi.
Od 1987 roku organizował i prowadził zajęcia z pediatrii dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz studentów IV roku Wydziału Stomatologicznego w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń.
W latach 1979-1981 był wykładowcą na kursach nefrologii i patomorfologii nerek organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Jednym z najważniejszych osiągnięc prof. Jerzego Bodalskiego jako profesora i  nauczyciela akademickiego jest to, ze byl promotorem 31 przewodów doktorskich i opiekunem naukowym 5 przewodów habilitacyjnych swoich asystentów. Wziawszy pod uwage, ze statystyczny profesor wyższej uczelni promuje w czasie swojej kadencji  8 – 10 doktorów, wyjątkowo rzadko więcej, swiadczy to o jego wyjatkowo obfitej dzialalnosci dydaktycznej.

Działalność lekarska

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej prof. Jerzy Bodalski był, nie zapominajmy, lekarzem. Wybitnym lekarzem, rzecz jasna.
A dzięki talentowi i pasji do organizowania, a nawet tworzenia, oto kilka przykładów jego dodatkowej działalności.

W latach 1960 – 1961 był jednym z organizatorów Ośrodka Leczenia Cukrzycy u Dzieci w sanatorium “Orzeł III” w Rabce.

W 1962 roku z inspiracji kierownika kliniki prof. Franciszka Redlicha zorganizował pierwszy w Polsce obóz harcerski dla dzieci chorych na cukrzycę. Organizował i prowadził takie obozy przez kolejne 7 lat doskonaląc i propagując ideę letniego wypoczynku dla dzieci chorych na cukrzycę.

W 1966 roku zorganizował “Ogólnopolski Zjazd Przyjaciół Dzieci chorych na cukrzycę” z udziałem lekarzy z klinik dzieci chorych na cukrzycę i działaczy harcerskich z wszystkich województw w kraju.

W 1967 roku zorganizował i poprowadził wychowawczy obóz harcerski, którego efektem jest model, według którego do dziś odbywają się obozy zdrowotne i wakacyjne dla dzieci chorych na cukrzycę.

W 1970 roku zorganizował pierwszy w kraju obóz letni dla dzieci z przewlekłą chorobą nerek.

Wśród wielu aktywności naukowych i społecznych jest także członkiem honorowym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
Członkostwo profesora w międzynarodowych towarzystwach naukowych:
– Międzynarodowego Towarzystwa Pediatrycznego,
– Międzynarodowego Stowarzyszenia Nefrologii Dziecięcej,
– Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą.
W 2017 roku z inicjatywy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego ukazała się monografia przedstawiająca sylwetkę Profesora Bodalskiego oraz jego osiągnięcia i wkład w polską medycynę, zwłaszcza w pediatrię.

Publikacje

Prof. Jerzy Bodalski jest autorem i współautorem 925 prac naukowych, w tym ponad 261 prac oryginalnych.

Odznaczenia

Za swoją działalność społeczną, organizacyjną i naukową prof. Jerzy Bodalski otrzymał szereg odznaczeń, nagród i wyróżnień państwowych i resortowych. Został odznaczony Krzyżami: Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, najwyższymi odznaczeniami w Polsce. Także Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Józefa Brudzińskiego, medalem dr Henryka Jordana, medalem “Za Zasługi dla Uczelni”, Honorowym Krzyżem PCK, odznaką “Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, złotą odznaką “Za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”.

A w imieniu dzieci jest Laureatem Orderu Uśmiechu.

Jego pasja

Jego pasja: lilie i Hemerocallis (liliowce). Jerzy Bodalski jest znany na całym świecie od 1978 roku. Uprawia je profesjonalnie i tworzy nowe odmiany (210 zarejestrowanych).
W 1981 roku z jego inicjatywy i przy jego aktywnym udziale powstało Polskie Towarzystwo Przyjaciół Lilii.

liliowce.net
video “Poznaj blizej eksperymentalna szkolke liliowcow”

Jego życie osobiste

Urodził się 6 lutego 1934 roku w Wilnie w rodzinie ziemiańskiej.

W 1957 roku ożenił się z Anną Kozłowską, lekarzem dermatologiem.

Mają jedyną córkę, dr Joannę Bodalską, specjalistkę chorób wewnętrznych i cukrzycy.

Joanna ma dwie córki: Annę, która ukończyła już Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i kontynuuje zawodowe tradycje rodzinne, oraz młodszą Zofię.

 

zrodla:
Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej (7. wyd.)

Jego druga żona, Halina Stefania Rządkowska

profesor nauk farmaceutycznych Specjalność: farmakognozja
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji, wieloletni nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Wydziału Farmaceutycznego oraz aktywny, długoletni członek Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zycie zawodowe

Kariera naukowa

Halina Rządkowska-Bodalska w 1952 r. uzyskała dyplom magistra farmacji na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu (AMW).
W 1964 r. uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych.
Tytuł doktora habilitowanego z zakresu farmakognozji uzyskała w 1971 r.
W 1972 r. uzyskała specjalizację II stopnia z technologii roślinnych surowców leczniczych.
Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk farmaceutycznych uzyskała w 1979 r.
W 1992 r. uzyskała stanowisko profesora zwyczajnego.

Funkcje, stanowiska

Pracę na Akademii Medycznej we Wrocławiu rozpoczęła jako asystent w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej AMW (kierownik – prof. Bogusława Trzebiatowska) i asystent w Zakładzie Chemii Toksykologicznej i Sądowej AMW (kierownik – prof. Tadeusz Bodalski).
W latach 1957-1964 była zatrudniona jako asystent w Katedrze Farmakognozji AMW, gdzie następnie awansowała kolejno jako starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny i profesor zwyczajny.
Od 1972 do 1997 r. była kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakognozji AMW.
W latach 1972-1979 była kierownikiem Zakładu Farmakognozji w Instytucie Biologiczno-Farmaceutycznym AMW.
W latach 1972-1976 prodziekan Wydziału Farmaceutycznego AMW
W latach 1976-1981 była dziekanem Wydziału Farmaceutycznego AMW.
W latach 1979-1981 była kierownikiem Zakładu Farmakognozji w Instytucie Leku AMW.

Dzialalnosc

Była członkiem Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, organizatorką i przewodniczącą Sekcji Leków i Produktów Naturalnych przy Wrocławskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz członkiem Komisji Leku Naturalnego i Biotechnologii Przy Komitecie Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk (PAN).
Jej głównymi kierunkami badań było wyodrębnianie i identyfikacja związków naturalnych o spodziewanym działaniu biologicznym – polifenoli, oraz ustalanie struktury chemicznej innych grup związków naturalnych, takich jak: triterpeny, sterole i inne.

Odznaczenia

Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Zasłużony dla Wydziału Farmaceutycznego” i wieloma innymi.

Halina Rządkowska-Bodalska
Cocreators: T. Bodalski, H. Olechnowicz-Stępień
Title: Skrypt do ćwiczeń mikroskopowych z farmakognozji (z rycinami roślin oraz tablicami anatomicznymi). Cz. 1
Year of publication: 1965

Halina Rządkowska-Bodalska
Cocreators: T. Bodalski
Title: The occurrence of kaempferol and astragalin in inflorescences of Coronilla varia L
Title of source document: Acta Pol. Pharm.
Numbering (annual, number, issue, part): Vol. 23, 1966, No. 2, pp. 153-7

Halina Rządkowska-Bodalska
Cocreators: T. Bodalski, H. Olechnowicz-Stępień
Title: Skrypt do ćwiczeń mikroskopowych z farmakognozji (z rycinami roślin oraz tablicami anatomicznymi). Cz. 2
Year of publication: 1967

Halina Rządkowska-Bodalska
Cocreators: H. Olechnowicz-Stępień
Title: Skrypt do ćwiczeń morfologiczno-anatomicznych z farmakognozji. Cz. 1
Year of publication: 1974

Halina Rządkowska-Bodalska
Cocreators: H. Olechnowicz-Stępień
Title: Skrypt do ćwiczeń morfologiczno-anatomicznych z farmakognozji. Cz. 2
Year of publication: 1976

Halina Rządkowska-Bodalska
Cocreators: E. Budko, A. Sypuła, J. Zielińska-Jenczylik
Title: Interferonogenic and antiviral effect of extracts from Erodium cicutarium
Title of source document: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Numbering (annual, number, issue, part): Vol. 35, 1987, No.2, s. 211-220

Halina Rządkowska-Bodalska
Cocreators: M. Bieganowska, W. Cisowski
Title: Analiza chromatograficzna frakcji flawonoidowej z ziela i korzeni kopytnika (Asarum europaeum L.) (Chromatographic analysis of flavonoid fraction of Asarum europaeum L. herb and roots)
Title of source document: Herba Polonica
Numbering (annual, number, issue, part): T. 33, 1987, Nr 3, s. 167-173

Halina Rządkowska-Bodalska
Cocreators: H. Olechnowicz-Stępień, J. Żuk
Title: Badanie ziela wierzbownicy drobnokwiatowej (Epilobium parviflorum schreb.) (Study on Epilobium parviflorum schreb. herb)
Title of source document: Herba Polonica
Numbering (annual, number, issue, part): T. 33, 1987, Nr 3, s. 179-184

Halina Rządkowska-Bodalska
Cocreators: E. Budko, A. Sypuła, J. Zielińska-Jenczylik
Title: Interferonogenic and antiviral effect of extracts from Erodium cicutarium. II. Modulatory activity of Erodium cicutarium extracts
Title of source document: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Numbering (annual, number, issue, part): Vol. 36, 1988, No. 5, pp. 527-36

Halina Rządkowska-Bodalska
Title: Katedra i Zakład Farmakognozji
Title of source document: Akademia Medyczna we Wrocławiu 1991-1995
Year of publication: 1995
Numbering (annual, number, issue, part): s. 361-362

Halina Rządkowska-Bodalska
Title: Taksol – diterpen o działaniu przeciwnowotworowym
Title of source document: Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału PTFarm
Numbering (annual, number, issue, part): 1996, Nr 1, s. 44-49

Halina Rządkowska-Bodalska
Title: Wybrane rośliny o interesującym działaniu biologicznym
Title of source document: Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału PTFarm
Numbering (annual, number, issue, part): 1996, Nr 1, s. 58-62

Halina Rządkowska-Bodalska
Title: Roślinne surowce lecznicze o działaniu adaptogennym. Cz.II (Adaptogenic activity of some medicinal plants. Part II)
Title of source document: Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej
Numbering (annual, number, issue, part): T. 5, 1996, Nr 2, s. 205-213

Halina Rządkowska-Bodalska
Title: Prof. dr hab. Tadeusz Bodalski
Title of source document: 50 lat Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1948-1998
Year of publication: 1998
Numbering (annual, number, issue, part): s. 30-33

Halina Rządkowska-Bodalska
Title: Alkaloidy pirolizydynowe i ich występowanie w surowicach roślinnych
Title of source document: Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału PTFarm
Numbering (annual, number, issue, part): 1999, Nr 3, s. 21-30

Halina Rządkowska-Bodalska
Cocreators: M. Gola, Z. Sroka
Title: Antioxidative activity of Uvae ursi folium, Tiliae inflorescentia and Coffeae semen water extracts
Title of source document: Herba Polonica
Numbering (annual, number, issue, part): T. 46, 2000, Nr 1, s. 24-29

Halina Rządkowska-Bodalska
Cocreators: W. Cisowski, A. Kowalczyk, G. Matysik
Title: Thin-layer chromatography and densitometry of caffeic acid in some Dipsacaceae family plants
Title of source document: JPC-Journal of Planar Chromatography
Numbering (annual, number, issue, part): Vol. 14, 2001, No. 3, s. 175-177

Halina Rządkowska-Bodalska
Cocreators: M. Jurzysta, Z. Sroka, J. Tylcz
Title: Pancreatic lipase activation by saponins isolated from Medicago sativa L. Bio-Forum III : Biotechnology business-science conference. Lodz, Poland, May 20-21, 2002
Year of publication: 2002
Numbering (annual, number, issue, part): s. 94

Halina Rządkowska-Bodalska
Cocreators: J. Biernat, B. Figura, O. Gubrynowicz, A.A. Kubis, E. Kuźniewski, A. Nawojski, B. Pawłowska, H. Śladowska, A. Syroka
Title: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne na Dolnym Śląsku 1948-2008
Year of publication: 2008

Życie osobiste

18 czerwca 1927 r., Łęki Wielkie – 15 listopada 2020 r.

Prof. Halina Rządkowska-Bodalska była drugą żoną prof. Tadeusza Adama Bodalskiego. Mieli syna dr Tadeusza Bodalskiego, który kontynuuje zawodowe tradycje rodzinne.

Została pochowana na cmentarzu przy ulicy Bujwida we Wrocławiu.

Ich syn

Tadeusz Bodalski

ur. w 1966 r.

Dr Tadeusz Bodalski kontynuuje tradycje rodzinna : farmakognozja i farmakologia.

Ozeniony z Katarzyną Karłowicz-Bodalską.

Mają jedną córkę, Agnieszkę Bodalską.

Obie studiowaly farmakognozję i pracują na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
Agnieszka jest również inżynierem informatykiem.